AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Bwyd a diod

Ym myd bwyd a diod, tarddiad ydy popeth. ’Does ryfedd fod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn dod yn frand y gellir ymddiried ynddo.

Mae pobl yn deall bod bwyd da yn golygu bwyd lleol – a bod gan ansawdd y dirwedd gysylltiad uniongyrchol â’r blas.

Mae gennym gymaint o gynhyrchwyr, pobyddion a bragwyr arbennig yn yr AHNE fel ein bod wedi dyfeisio llwybr bwyd i’w cysylltu â’i gilydd.

Yn fwyfwy mae’n bwyd a diod yn cael ei labelu’n benodol fel bod prynwyr yn gwybod ac yn ymddiried yn ei ffynhonnell. Mae Cwrw Moel Famau, sy’n cael ei wneud gyda grug lleol, wedi bod yn llwyddiant mawr mewn gwyliau cwrw ac arhosir yn awchus am fêl crwybr wedi’i dorri gan wenyn Bryniau Clwyd bob hydref.

Ac yn ein caffis, tafarndai, bwytai a llety, mae bwyd lleol yn bwysig iawn ar y fwydlen. Meddyliwch ôl traed mwdlyd, nid ôl traed carbon, oherwydd pan fydd eich selsig brecwast wedi dod o’r fferm rownd y gornel, gellwch chi flasu’r gwahaniaeth.

Dining out

Footer

Gwnaed gan Splinter