AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Featured content

Content

*OHERWYDD COVID-19 MAE EIN SAFLEOEDD I GYD AR GAU*

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yw porth golygfaol Gogledd Cymru, sy’n cynnwys rhai o olygfaoedd mwyaf godidog y DU.
Mae Bryniau Clwyd yn gadwyn na ellir ei chamgymryd o gopaon dan fantell o rug porffor, gyda’r bryngaerau mwyaf dramatig eu lleoliad ym Mhrydain yn eu coroni. Y tu draw i’r Oernant gwyntog, dros fynydd Llandysilio, gorwedd Dyffryn Dyfrdwy a’i ysblander gyda threfi hanesyddol Llangollen a Chorwen, yn gyfoeth o dreftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol.

  • Sir Ddinbych logo
  • Sir y Fflint logo
  • Wrecsam logo
  • Cyngor Cefn Gwlad Cymru logo
Darganfod Ahne

Footer

Gwnaed gan Splinter