AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Byw a gweithio yn yr AHNE

Mwy o wybodaeth

Derbyniodd y Llyfryn Llangynhafal a phaneli gwybodaeth cymorth ariannol gan y Cronfa Datblygu Cynaliadwy Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE a phrosiect Arloesi Sir Ddinbych Cadwyn Clwyd, sy'n cael ei ariannu fel rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig Gwledig a Llywodraeth Cymru

Comms funders

Cymunedau

Nid dim ond damwain daeareg a natur ffodus ydy tirwedd ardderchog AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

'Herbs' NewsagentsMae wedi’i chreu neu’i llunio gan y bobl sy’n byw yma. Am filoedd o flynyddoedd mae’n cymunedau wedi mowldio’r dirwedd i ddiwallu’u hanghenion. Ac maen nhw’n dal i lunio ffawd yr AHNE.

Ein pobl sy’n rhoi i’r ardal hon ei blas unigryw, ei diwylliant a’i threftadaeth, wedi crynhoi dros genedlaethau lawer.

Mae gan bob cymuned stori i’w hadrodd. Mae helpu pobl i fod yn ymwybodol o sut y maen nhw’n ffitio i hanes hir Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, i ailgysylltu â’u gorffennol eu hunain, yn rhan bwysig o’r hyn a wnawn.

Rydym wedi gweithio gyda nifer o bentrefi a oedd ag eisiau ysgrifennu eu hanes eu hunain. Rydym wedi’u helpu i gynnal ymchwil, gogrwn archifau, casglu hen ffotograffau unigryw a hel atgofion.

Y canlyniad ydy cyfres o lyfrynnau cyfareddol ynghylch bywyd cymunedol yn un o dirweddau mwyaf hoff Prydain.

Llangynhafal

Llangynhafal

Mae Llangynhafal yn blwyf tawel a heddychol, “gan nad yw ar y ffordd i unman”. Mae’n gyfuniad hardd o bentrefi a thir fferm, gyda dwy eglwys, capel Methodistiaid Calfinaidd, dwy dafarn, ysgol gynradd ffyniannus a phoblogaeth o oddeutu 634 (2011). Mae llain o dir fferm yn gwahanu’r rhan hynaf o’r plwyf oddi wrth y canolfannau poblogaeth yn Hendrerwydd a Gellifor, ac mae’r ail o’r ddau’n enwog am ei goed eirin duon.

ViewDownload

Crwydro Gwaensygor

Crwydro Gwaensygor

Mae Gwaenysgor ar lwyfandir carreg galch uchel. Torrir ar y ffermdir tonnog esmwyth gan blanhigfeydd conwydd bychain a’i ymylu gan lethrau serth i’r gogledd sy’n ffurfio bryniau’r arfordir.

ViewDownload

Crwydro’r Cwm, Y Waun a Thremeirchion

Crwydro’r Cwm, Y Waun a Thremeirchion

Mae gan Dremeirchion a’r Cwm, yng nghalon Bryniau Clwyd, olygfeydd eang ar draws Dyffryn Clwyd. Mewn cyferbyniad saif Y Waun ar lawr llydan y dyffryn, gyda chaeau glas iraidd a gwrychoedd trwchus.   

ViewDownload

Footer

Gwnaed gan Splinter