AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Gwybodaeth ar gyfer rheolwyr tir

Nid dim ond i gynnal ein gweundir grug rhyngwladol bwysig fel cynefin bywyd gwyllt y mae rheolaeth dda yn dyngedfennol.

O safbwynt ffermio mae’n arwain at well porfa a gostyngiad mewn plâu megis trogod defaid hefyd – sy’n golygu bod stoc yn dod oddi ar y mynydd mewn gwell cyflwr a bod y perygl o danau gwyllt dinistriol yn llai.

Heather cuttingOnd yn y blynyddoedd diwethaf bu’n galetach i ffermwyr a phorwyr reoli’r gweundir. Mae arferion amaethyddol traddodiadol wedi newid ac mae llai o lafur ar gael.

Er hynny mae’r rheolaeth yma’n dal yn bosibl a phwysig. Bu’r AHNE yn gweithio gyda ffermwyr ar draws Bryniau Clwyd a Mynyddoedd Llandysilio i rannu arferion gorau a darparu help ac adnoddau ymarferol.

Dylai’r canllawiau hyn eich helpu drwy’r broses o dorri a llosgi’r grug a rheoli rhedyn.

Footer

Gwnaed gan Splinter