AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Lluniau o’r awyr

PixaerialWeithiau dim ond o’r awyr y gellir gwerthfawrogi harddwch, archeoleg a phensaernïaeth tirwedd yn llawn.

Cwmni o dynwyr lluniau o’r awyr wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru ydy Pixaerial. Fe ddechreuodd yn 2005 fel prosiect i gofnodi’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru ac fe’i cefnogwyd gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys cannoedd lawer o ddelweddau o Fryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy y gellir eu pori’n rhad ac am ddim ar www.pixaerial.co.uk.

Footer

Gwnaed gan Splinter