AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Marchogaeth

Mae AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn cynnig rhywfaint o’r marchogaeth mwyaf rhamantaidd ym Mhrydain.

Gellwch farchogaeth ar hyd traciau troellog, sblasio trwy nentydd aflonydd, crwydro coedwigoedd a lonydd deiliog, carlamu trwy ddolydd blodau gwyllt a chroesi gweundir agored a mynyddoedd gwyntog. Mae’r ardal gyfan yn frith o gannoedd o gilometrau o lwybrau ceffylau a chilffyrdd.

Horse riding in the AONB

’Dyw ddim yn syndod fod gennym ddigonedd o ganolfannau marchogaeth i roi cyngor ichi – ynghyd â cheffyl a hyfforddiant os bydd angen. Maen nhw’n gwneud Gwely a Brecwast i geffylau hefyd os ydych am roi gwyliau i’ch cyfaill pedair coes.

Ewch i www.ridingwales.com am restr o ganolfannau, darparwyr llety a sioeau lleol. Fe’i rhedir gan Gymdeithas Trecio a Marchogaeth Cymru, y mae’i haelodau’n cynnig amrywiaeth gyflawn o brofiadau marchogaeth - o daith yn cael ei thywysu i blentyn pedair blwydd oed i wers uwch i’r marchog profiadol.

Neu rhowch gynnig ar www.clwydrangerider.co.uk, gwefan a sefydlwyd gan wirfoddolwyr i ddarparu siop un alwad ar gyfer y gymuned farchogaeth leol.

Cymdeithas Ceffylau Prydain ydy prif elusen aelodaeth farchogol y DU sy’n gweithio er lles pob ceffyl a marchog. Ewch i bhs.org.uk

Footer

Gwnaed gan Splinter