AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Parc Gwledig Ty Mawr

Mae Parc Gwledig Ty Mawr wedi'i leoli ar fferm gerllaw Traphont Cefn ac Afon Dyfrdwy ble gall teuluoedd weld anifeiliaid fel mulod, moch a geifr a bwydo'r hwyiaid a'r ieir buarth. 

Mae llawer rhywogaeth o blanhigion gwyllt ac anifeiliaid yn ffynnu ar dir ble na ddefnyddir unrhyw gemegau neu bladleiddiaid ac yn yr haf mae'r dolydd gwair traddodiadol yn llawn lliw.

Gellwch ddod a phicnic, mynd am dro bach ar gylch neu gychwyn ar sawl taith gerdded hirach yn cynnwys Llwybr Treftadaeth Cefn (rhan o Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa) neu Daith Gerdded Camlas Llangollen

Footer

Gwnaed gan Splinter