AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Safleoedd AHNE eraill

Mae parciau gwledig gwych Moel Famau a Loggerheads yn denu cannoedd o filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Ond mae’r AHNE yn gofalu am amryw o safleoedd eraill sydd wedi’u gwasgaru ar draws Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy hefyd.

Mae rhai o’r rhain yr un mor eiconig ac enwog – fel adfeilion Castell Dinas Brân yn ymgodi uwchben Llangollen. Mae eraill yn emau llai adnabyddus, yn hoff iawn gan eu cymunedau lleol ac yn cynnig cryn bleser i ymwelwyr sy’n caru dilyn llwybr diarffordd yn awr ac yn y man.

Castell Dinas Bran

Footer

Gwnaed gan Splinter