AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Seiclo

Mae’n beicio mynydd yn rhywfaint o’r gorau yng Nghymru gyda dringfeydd llawn her, trac sengl technegol a disgynfeydd sydyn serth. Mae i gyd yn rhan o Ganolfan Ragoriaeth Seiclo newydd sydd wedi’i chynllunio i gyflenwi’r hyn y mae selogion yn ei alw’n ffactor gwên lydan.

 

Gellwch gael gwybod mwy ar y wefan newydd www.beiciogogleddcymru.co.uk

Cycling in the AONB

Mae’n arweiniad cyflawn i bopeth sydd angen ichi ei wybod ynghylch beicio mynydd a seiclo yn yr ardal - o fapiau a chardiau teithiau y gellir eu lawrlwytho i ddarparwyr llety, siopau beics a digwyddiadau mawr.

Fe ddewch o hyd i ehediadau trwodd 3D arloesol o’r teithiau hefyd, fel eich bod yn gallu cael blas o’r tir cyn ichi fynd ar y beic. Maent yn amrywio o wastad ac ystyriol o deuluoedd i ymladdfeydd 78km.

Mae Canolfan Ragoriaeth Feicio Gogledd Cymru yn cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae llawer o’i llwybrau, canolfannau a digwyddiadau gorau yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy neu ychydig y tu allan. Maent yn cynnwys:

Coed Llandegla

Mae tua 200,000 o feicwyr y flwyddyn yn ymweld â Choed Llandegla, sy’n ymestyn dros 650 erw ac sy’n un o’r canolfannau beiciau mynydd gorau yn y DU gyda 44km o lwybrau sydd wedi’u gwneud yn arbennig, yn cynnwys pob gradd o wyrdd i ddu - ac ardal sgiliau un pwrpas fel eich bod yn gallu rhoi cynnig ar y rhwystrau cyn ichi ymrwymo. Yng nghanolfan ymwelwyr Oneplanet, gellwch hurio beic, prynu beic neu gael tiwnio eich beic. Gellwch fwyta llond eich bol yn eu caffi gwobrwyedig hefyd.

Mwy o fanylion ar www.oneplanetadventure.com

Llwybr Prestatyn - Diserth

Yn berffaith ar gyfer teuluoedd hefyd mae Llwybr Prestatyn - Diserth, pedair milltir ar hyd hen lein reilffordd sydd bellach yn goridor bywyd gwyllt. Reidiwch yn rhy gyflym ac fe fethwch chi’r pryfetach, gloÿnnod byw, llygod pengrwn a chudyllod coch. Dewch yn ôl ar hyd Llwybr Glan Afon Rhuddlan i’r Rhyl (Rhwydwaith Beiciau Cenedlaethol Llwybr 84) i’w gwneud yn daith gron.

Digwyddiadau beicio mynydd

Mae’r AHNE yn cynnal nifer o ddigwyddiadau beicio mynydd mawr bob blwyddyn. Cymerwch ran eich hun neu ynteu sefwch ar y cyrion gyda byrgyr a gweld sut y mae’r arbenigwyr yn ei wneud. Cadwch lygad am Gyfres i Lawr Allt Gogledd Cymru, Cyfres i Lawr Allt Prydain a Chyfres Marathon yr MTB.

Footer

Gwnaed gan Splinter