AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Pa mor aml ydych chi wedi mynd trwy dirwedd ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac y byddai wedi bod yn dda gennych petaech yn gwybod mwy amdani?

Mae’n llwybrau treftadaeth rhyngweithiol fel bod â’ch arweinydd personol eich hun. Am bris galwad lleol, gellwch lawrlwytho ffeiliau mp3 yn uniongyrchol i’ch ffôn symudol a gwrando arnynt tra byddwch yn cerdded neu’n mynd ar y bws.

Mae’r teithiau sain hyn yn cynnwys hanes dan arweiniad o ble’r ydych, pethau i gadw llygad amdanynt ar y ffordd, cyfweliadau gyda phobl leol ac arbenigwyr a’r opsiwn i gael at “ychwanegiadau atodol”.

’Does dim rhaid ichi gymryd y daith gyfan. Gellwch ddewis a dethol pa bwyntiau i wrando arnynt ar hyd y ffordd. Mae’n wybodaeth ar alwad, pryd a ble’n union yr ydych am ei chael.

Ac os nad ydych yn teimlo awydd mentro i’r awyr agored heddiw, gellwch lawrlwytho’r ffeiliau sain fan yma yn lle hynny.

Taith sain Moel Famau

Cliciwch yma am fap o’r daith, googlemap neu gyfesurynnau GPS.

Ffoniwch 01352 230123 i gael at y daith am bris galwad lleol.

Neu de-gliciwch eich llygoden ar y rhifau isod a chlicio “save target as” i lawrlwytho’r Pwyntiau Sain i’ch cyfrifiadur.

Intro  | 1 | 2 | 3 | 4 | 56

Taith sain bryngaer Caer Drewyn

Cliciwch yma am fap o’r daith, googlemap neu gyfesurynnau GPS.

Ffoniwch 01490 555123 i gael at y daith am bris galwad lleol.

Neu de-gliciwch eich llygoden ar y rhifau isod a chlicio “save target as” i lawrlwytho’r Pwyntiau Sain i’ch cyfrifiadur.

Intro & 1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 7

Taith sain bryngaer Penycloddiau

Cliciwch yma am fap o’r daith.

Ffoniwch 01745 222123 i gael at y daith am bris galwad lleol.

Neu de-gliciwch eich llygoden ar y rhifau isod a chlicio “save target as” i lawrlwytho’r Pwyntiau Sain i’ch cyfrifiadur.

Intro | 1 | 2 | 3 | 4

Teithiau bws Bluetooth

Darganfyddwch Fryniau Clwyd pan deithiwch chi ar y bws ar deithiau 14 (Yr Wyddgrug - Dinbych) a 76 (Dyffryn Clwyd). Os ydy eich ffôn yn gallu darparu Bluetooth, byddwch yn derbyn negeseuon yn gofyn a ydych ag eisiau derbyn y ffeiliau taith sain am ddim. Yna eisteddwch yn ôl, mwynhau’r reid a chael gwybod mwy am y dirwedd drawiadol yr ydych yn gyrru drwyddi.

Neu gellwch de-glicio eich llygoden ar y rhifau isod a chlicio “save target as” i lawrlwytho’r Pwyntiau Sain i’ch cyfrifiadur.

Llinell amser | Rhostir | Wildlife | Moel Famau | Bryngaerau

Footer

Gwnaed gan Splinter