AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Towns

Mae llawer o drefi Prydain yn mynd yr un fath â’i gilydd: pob stryd fawr yr un ffunud â’r llall gyda siopau cadwyn unfath ar hyd-ddi. Nid yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Llangollen

Mae trefi glan afon Corwen a Llangollen wedi’u lleoli yn un o’r tirweddau mwyaf eiconig ym Mhrydain. Maent yn ferw o ddiwylliant ac yn hanfodol Gymreig. Maent yn cynnwys trysorau canoloesol anghyffredin a champweithiau’r Chwyldro Diwydiannol.

Ac os ydych yn teimlo’r awydd, gellwch gerdded o un dref i’r llall ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy. Cyhyd â bod gennych tua wythnos i’w sbario, hynny ydy.  Diwrnod a hanner ar gyfer y cerdded a gweddill yr amser i weld y golygfeydd.

Footer

Gwnaed gan Splinter